Sekretarz

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Rafał Swatowski Stanowisko: Sekretarz
Telefon: (084) 6611505
Email:
Godziny przyjęć:

codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30


Obowiązki:

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu.

1.      Do zadań i kompetencji Sekretarza należą sprawy:

1)      opracowywanie projektów struktur organizacyjnych Urzędu,

2)      opracowywanie projektów statutów  i regulaminów organów Gminy,

3)      nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał na sesję Rady Gminy,

4)      kierowanie pracą Urzędu podczas nieobecności Wójta,

5)      nadzór nad zapewnieniem  skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, prowadzeniem zbioru przepisów gminnych, udostępnienie go do powszechnego użytku w siedzibie Urzędu,

6)      nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i informowanie Wójta o konieczności dokonania zmian personalnych, 

7)      zapewnienie terminowego załatwiania spraw obywateli, skarg podań  i wniosków,

8)      nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  oraz informacji niejawnych,

9)      nadzorowanie działań w sytuacji zagrożeń i klęsk żywiołowych,

10)  zapewnienie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

11)  nadzorowanie nad prowadzeniem spraw dotyczących wyborów i referendum,

12)  organizowanie współdziałania z sołectwami oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

13)  nadzór nad zapewnieniem obsługi techniczno – biurowej organów Gminy   i Wójta,

14)  nadzór nad zapewnieniem warunków pracy w Urzędzie oraz spraw socjalno – bytowych pracowników.

2.      Niezależnie od spraw wymienionych w ust. 1 do Sekretarza należy zapewnienie wykonania zadań w zakresie działania następujących komórek organizacyjnych urzędu:

1)  Referatu Organizacyjno – Administracyjnego i   Spraw Obywatelskich,

2) Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Obsługi Informatycznej,

3)  Jednostek organizacyjnych:

a) Szkoła Podstawowa w Łaszczowie,

b) Gminne Przedszkole w Łaszczowie,

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie,

d) Szkoła Podstawowa w Steniatynie,

e) Szkoła Podstawowa w Zimnie,

f)  Szkoła Podstawowa w Pukarzowie,

g) Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie,

 

($ 9 regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łaszczów nadanego zarządzniem nr 61/2003 Wójta Gminy Łaszczów z dnia 25 września 2003 roku)

kadencja 5 [2006-2010] 1
Rafał Swatowski Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (084) 6611505
Email:
kadencja 6 [2010-2014] 2
Rafał Swatowski Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (084) 6611505
Email:
kadencja 7 [2014-2018] 3
Rafał Swatowski Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (084) 6611505
Email:
kadencja 8 [2018-2023] 4
Rafał Swatowski Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: (084) 6611505
Email:
kadencja 4 [2002-2006] 5