Oświadczenia majątkowe władz gminy

Burmistrz
oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od dnia objęcia mandatu
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji stanowiska Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji stanowiska Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od dnia objęcia mandatu
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok